WHY CHOOSE US?

“We have helped scores of brands improve their front lines across a variety of industries, from the automotive to the retail and hospitality sectors. With more than 15 years of experience in mystery shopping and audits, we have the best tools in the trade to help you improve your business. Why AQ? Because your passion is our passion.”

FOTOGRAFOVÁNÍM U NÁS VŠECHNO TEPRVE ZAČÍNÁ!focení bude opravdovým zážitkem pro celou Vaši rodinu od našeho prvního setkání až po chvíli, kdy si od nás vyzvednete ty nejcennější rodinné momentky na USB, ve fotoknize nebo v obrazech.

MÁME NA VÁS ČAS Vaše session klidně může trvat jen hodinu a dokážeme zázraky, ale hlavní je, že si sami vybíráte vhodný čas podle denního režimu Vaší rodiny.

TĚŠÍME SE NA VÁS – dobrý portrét nevznikne bez přátelské, uvolněné atmosféry. Fotografujeme skutečné lidi, ne modelky. Známe - a umíme vyřešit - všechny nejistoty, které Vás mohou napadnout. Aniž byste je museli vyslovit.

MYSLÍME NA VÁS – s občerstvením, pohodlím i všestrannou profesionalitou. Obě fotografky máme vlastní rodiny, dobře známe potřeby dětí i jejich nálady, a umíme pro ně z focení udělat zážitek. Chápeme ale i vás, jestli spěcháte do práce, anebo u nás zůstanete na kávu. Nic neřešte, o všechno se rády postaráme.

CHCEME VÁM NASLOUCHAT – jedině tak zachytíme věrně Vaši rodinu a vytvoříme produkty podle Vašich představ. Každému focení předchází konzultace osobně nebo po telefonu, kde probereme Vaše představy, poznáme se a pomůžeme Vám s přípravou, aby vše klaplo na 100%.

ZÁLEŽÍ NÁM NA VÁS – nefotíme jako na běžícím pásu – tvoříme skutečné portréty, jejichž hodnota s časem jen stoupá. Neklikáme na počet, nepoužíváme hromadné akce a filtry, máme moře trpělivosti, úsměv na tváři a radost v očích, když si představíme hotová díla u Vás na stěně.

NEZKLAMEME VÁS – na všechny naše služby garantujeme 100% vrácení peněz. Jsme „nesnesitelné“ perfekcionistky se smyslem pro krásu i pro detail. Ateliér je naše srdcová záležitost a každý produkt, co pustíme z rukou, naší nejkrásnější vizitkou.

DOSTANETE VÍC, NEŽ ČEKÁTE – nechte se překvapit!

PHOTOGRAPHING WITH US EVERYTHING BEGINS! - taking pictures will be a real experience for your whole family from our first meeting to picking up the most precious family snapshots from USB, in a photo book or in pictures. </s></s> </s></s> WE HAVE TIME FOR YOU - Your session can easily last only an hour and we can work wonders, but the main thing is that you choose the right time for your family's daily routine. </s></s> </s></s> WE ARE LOOKING FORWARD - a good portrait will not be created without a friendly, relaxed atmosphere. We photograph real people, not models. We know - and we can solve - all the uncertainties that you may have. Without saying them. </s></s> </s></s> WE THINK OF YOU - with refreshment, comfort and versatile professionalism. Both photographers have their own families, we know the needs of the children and their moods well, and we can make them a shooting experience. But we also understand whether you are in a hurry to work or stay with us for coffee. Do not solve anything, we will take care of everything. </s></s> </s></s> WE WANT TO LISTEN TO YOU - This is the only way to capture your family faithfully and create products to your liking. Each photo shoot is preceded by consultations in person or by phone, where we discuss your ideas, get to know each other and help you to prepare everything to 100%. </s></s> </s></s> We care about you - we don't shoot like on a conveyor belt - we create real portraits whose value only increases over time. We do not click on numbers, we do not use mass actions and filters, we have a sea of ​​patience, a smile on our face and joy in our eyes when we imagine the finished works on your wall. </s></s> </s></s> WE DON'T LAVE YOU - we guarantee 100% money back on all our services. We are “unbearable” perfectionists with a sense of beauty and detail. The studio is our heart of business and every product we release from our hands is our most beautiful business card. </s></s> </s></s> YOU GET MORE THAN YOU EXPECT - be surprised!

Follow us!

© 2009 - 2019   photography studio Ateliér MONA   I   Zenklova 39, Prague 8   I   ​info@ateliermona.cz   I   + 420 777 987 733